Elektronisk fakturahantering

Med elektronisk fakturahantering kan ni få ett smidigare flöde med både kund- och leverantörsfakturor.

Inbetalningar prickas av med OCR-nummer, allting sköts per automatik och det går att integrera mot affärssystem och ekonomisystem. Pappersfakturor scannas in och sparas digitalt. Besparingen är större än man tror. Mycket manuellt jobb ersätts med automatik.

Risken för fel minskar och ni förlorar inte kontroll över era fakturor. Med elektronisk fakturahantering blir kontrollen bättre och mer effektiv. Papper tappas inte bort och det är enkelt att söka fram tidigare fakturor.

Elektronisk fakturahantering är även bra ur miljösynpunkt. Spara allt digitalt och spara på naturen!

Genom att lägga en faktureringsavgift på era fakturor kan ni täcka upp kostnaden och inte känna att ni förlorar pengar.

Effektivisera er tid och spara på administrationskostnader redan idag.

Vill ni veta mer?

Vill ni bli kontaktad för mer information om elektronisk fakturahantering eller få en prisuppgift? Fyll i en intresseanmälan till höger och en av våra kunniga handläggare kommer att kontakta er snarast!